Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Klinkende Taal Webdemo

De Klinkende Taal Webdemo is een gratis service. Aan het gebruik zijn enkele voorwaarden verbonden:
 1. U mag de Klinkende Taal Webversie alleen gebruiken voor de organisatie waarvoor u de inlogcode hebt aangevraagd.
 2. U mag uw logincode alleen zelf gebruiken, tenzij u expliciet toestemming hebt van Klinkende Taal BV om hem te delen met enkele specifieke andere gebruikers.
 3. U mag Klinkende Taal niet gebruiken voor een productieproces, dus niet voor brieven en teksten die u of uw organisatie echt gaat gebruiken.
 4. Alle rechten op de Klinkende Taal Webversie zijn van Klinkende Taal BV. U mag geen enkel onderdeel van de programmeercode van Klinkende Taal bekijken, ook niet de front-end code. U mag geen reverse engineering doen. U mag de programmeercode van Klinkende Taal, noch het grafisch ontwerp, hergebruiken. U mag geen op Klinkende Taal gelijkend product ontwikkelen.
 5. Bij elke schending van de voorwaarden verbeurt u een direct opeisbaar bedrag van €10.000 per dag van de schending. Klinkende Taal behoudt zich voorts alle rechten voor.
 6. Voorts geldt onze Fair Use Policy voor de Klinkende Taal Webversie. Wij hanteren een fair use-policy voor het gebruik van Klinkende Taal. Het gaat hierbij om een redelijke begrenzing van het aantal evaluaties dat u doet. Bij sterk overmatig gebruik sluiten wij uw Klinkende Taal-account af. Bij normaal gebruik blijft u ruim binnen de grenzen. Enkele tips:
  1. Deel uw account niet met meer mensen dan is afgesproken
  2. Gebruik Klinkende Taal alleen voor teksten van uw eigen organisatie
  3. Gebruik Klinkende Taal alleen voor teksten waarvan u zelf auteur bent of teksten die u voor uw collega’s reviewt
  4. De Klinkende Taal Webversie is bedoeld voor het nakijken van korte teksten van 10 regels tot 5 pagina’s, zoals brieven, memo’s, webpagina’s en brochures
  5. Beperk u bij langere documenten tot de pagina’s of alinea’s die u actief bewerkt; u krijgt dan sneller resultaten te zien

Gebruiksvoorwaarden gratis account

Klinkende Taal Webversie is een gratis service. Aan het gebruik zijn enkele voorwaarden verbonden.
 1. U mag Klinkende Taal maximaal 10 keer per maand gebruiken.
 2. U mag de Klinkende Taal Webversie alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik.
 3. U mag uw logincode alleen zelf gebruiken.
 4. U mag Klinkende Taal niet gebruiken voor een productieproces, dus niet voor brieven en teksten die u of uw organisatie echt gaat gebruiken.
 5. U geeft Klinkende Taal het recht om de teksten op te slaan voor het verbeteren van onze producten
 6. U geeft Klinkende Taal het recht om de evaluatie-resultaten op te slaan voor het verbeteren van onze producten.
 7. Alle rechten op de Klinkende Taal Webversie zijn van Klinkende Taal BV. U mag geen enkel onderdeel van de programmeercode van Klinkende Taal bekijken, ook niet de front-end code. U mag geen reverse engineering doen. U mag de programmeercode van Klinkende Taal, noch het grafisch ontwerp, hergebruiken. U mag geen op Klinkende Taal gelijkend product ontwikkelen.
 8. Bij elke schending van de voorwaarden verbeurt u een direct opeisbaar bedrag van €10.000 per dag van de schending. Klinkende Taal behoudt zich voorts alle rechten voor.
 9. GridLine behoudt zich het recht voor de Webversie te onderbreken of aan te passen (bv. voor onderhoudswerkzaamheden).
 10. Voor verdere informatie over de mogelijkheden en beperkingen van Klinkende Taal kunt u de productdocumentatie raadplegen, waaronder de online gebruikshandleiding.
 11. Aan het gebruik van Klinkende Taal kunnen geen rechten worden ontleend. GridLine is niet aansprakelijk voor fouten en/of storingen.

Gebruiksvoorwaarden premium account

Aan het gebruik van Klinkende Taal Premium zijn enkele voorwaarden verbonden
 1. U mag Klinkende Taal maximaal 300 keer per maand gebruiken.
 2. U mag de Klinkende Taal Webversie voor uw eigen persoonlijke teksten gebruiken of voor teksten van uw eigen bedrijf als ZZP'er.
 3. U mag de Klinkende Taal Webversie niet gebruiken voor teksten van anderen of andere bedrijven.
 4. U mag de teksten die u hebt gecontroleerd met Klinkende Taal natuurlijk sturen naar uw relaties en klanten, maar uw klanten mogen ze niet gebruiken.
 5. U mag uw logincode alleen zelf gebruiken.
 6. U kunt per maand uw licentie opzeggen. De licentie zal dan stoppen na het verlopen van de termijn.
 7. De licentie wordt elke maand automatisch verlengd.
 8. U mag Klinkende Taal niet gebruiken voor brieven of teksten van een klant of een andere organisatie.
 9. U geeft Klinkende Taal het recht om de teksten op te slaan voor het verbeteren van onze producten
 10. U geeft Klinkende Taal het recht om de evaluatie-resultaten op te slaan voor het verbeteren van onze producten.
 11. Alle rechten op de Klinkende Taal Webversie zijn van Klinkende Taal BV. U mag geen enkel onderdeel van de programmeercode van Klinkende Taal bekijken, ook niet de front-end code. U mag geen reverse engineering doen. U mag de programmeercode van Klinkende Taal, noch het grafisch ontwerp, hergebruiken. U mag geen op Klinkende Taal gelijkend product ontwikkelen.
 12. Bij elke schending van de voorwaarden verbeurt u een direct opeisbaar bedrag van €10.000 per dag van de schending. Klinkende Taal behoudt zich voorts alle rechten voor.
 13. GridLine behoudt zich het recht voor de Webversie te onderbreken of aan te passen (bv. voor onderhoudswerkzaamheden).
 14. Voor verdere informatie over de mogelijkheden en beperkingen van Klinkende Taal kunt u de productdocumentatie raadplegen, waaronder de online gebruikshandleiding.
 15. Aan het gebruik van Klinkende Taal kunnen geen rechten worden ontleend. GridLine is niet aansprakelijk voor fouten en/of storingen.

Gebruiksvoorwaarden premium plus account

Aan het gebruik van Klinkende Taal Premium Plus zijn enkele voorwaarden verbonden
 1. U mag Klinkende Taal praktisch onbeperkt(1000 keer) per maand gebruiken.
 2. U mag de Klinkende Taal Webversie voor uw eigen persoonlijke teksten gebruiken of voor teksten van uw eigen bedrijf als ZZP'er.
 3. U mag de Klinkende Taal Webversie niet gebruiken voor teksten van anderen of andere bedrijven.
 4. U mag de teksten die u hebt gecontroleerd met Klinkende Taal natuurlijk sturen naar uw relaties en klanten, maar uw klanten mogen ze niet gebruiken.
 5. U mag uw logincode alleen zelf gebruiken.
 6. U kunt per maand uw licentie opzeggen. De licentie zal dan stoppen na het verlopen van de termijn.
 7. De licentie wordt elke maand automatisch verlengd.
 8. U mag Klinkende Taal niet gebruiken voor het productieproces van een klant.
 9. U geeft Klinkende Taal het recht om de teksten op te slaan voor het verbeteren van onze producten
 10. U geeft Klinkende Taal het recht om de evaluatie-resultaten op te slaan voor het verbeteren van onze producten.
 11. Alle rechten op de Klinkende Taal Webversie zijn van Klinkende Taal BV. U mag geen enkel onderdeel van de programmeercode van Klinkende Taal bekijken, ook niet de front-end code. U mag geen reverse engineering doen. U mag de programmeercode van Klinkende Taal, noch het grafisch ontwerp, hergebruiken. U mag geen op Klinkende Taal gelijkend product ontwikkelen.
 12. Bij elke schending van de voorwaarden verbeurt u een direct opeisbaar bedrag van €10.000 per dag van de schending. Klinkende Taal behoudt zich voorts alle rechten voor.
 13. GridLine behoudt zich het recht voor de Webversie op een tevoren aangekondigd moment te onderbreken of aan te passen (bv. voor onderhoudswerkzaamheden).
 14. Voor verdere informatie over de mogelijkheden en beperkingen van Klinkende Taal kunt u de productdocumentatie raadplegen, waaronder de online gebruikshandleiding.
 15. Aan het gebruik van Klinkende Taal kunnen geen rechten worden ontleend. GridLine is niet aansprakelijk voor fouten en/of storingen.

Gebruiksvoorwaarden business & corporate

Aan het gebruik van de business versie van Klinkende Taal zijn enkele voorwaarden verbonden
 1. U mag Klinkende Taal praktisch onbeperkt gebruiken. Wij hanteren wel een fair use policy.
 2. U mag de Klinkende Taal Webversie alleen gebruiken voor de onderneming waar u de licentie voor hebt aangeschaft.
 3. U mag uw logincode alleen zelf gebruiken.
 4. Licenties voor Business en Corporate gelden voor een jaar, of met korting voor drie jaar.
 5. U kunt per contractperiode uw licentie opzeggen. De licentie zal dan stoppen na het verlopen van de termijn.
 6. De licentie wordt elke periode automatisch verlengd.
 7. U mag Klinkende Taal niet gebruiken voor het productieproces van een klant, dus niet voor brieven en teksten die de klant echt gaat gebruiken.
 8. Klinkende Taal zal geen teksten opslaan op onze server, tenzij u dit zelf wilt voor de verbetering van het schrijfwerk in uw organisatie.
 9. U geeft Klinkende Taal het recht om de evaluatie-resultaten op te slaan voor het verbeteren van onze producten.
 10. Alle rechten op de Klinkende Taal Webversie en Word Plugin zijn van Klinkende Taal BV. U mag geen enkel onderdeel van de programmeercode van Klinkende Taal bekijken, ook niet de front-end code. U mag geen reverse engineering doen. U mag de programmeercode van Klinkende Taal, noch het grafisch ontwerp, hergebruiken. U mag geen op Klinkende Taal gelijkend product ontwikkelen.
 11. Bij elke schending van de voorwaarden verbeurt u een direct opeisbaar bedrag van €10.000 per dag van de schending. Klinkende Taal behoudt zich voorts alle rechten voor.
 12. GridLine behoudt zich het recht voor de Webversie op een tevoren aangekondigd moment te onderbreken of aan te passen (bv. voor onderhoudswerkzaamheden).
 13. Voor verdere informatie over de mogelijkheden en beperkingen van Klinkende Taal kunt u de productdocumentatie raadplegen, waaronder de online gebruikshandleiding.
 14. Aan het gebruik van Klinkende Taal kunnen geen rechten worden ontleend. GridLine is niet aansprakelijk voor fouten en/of storingen.

Algemene Online Leveringsvoorwaarden Klinkende Taal

Zie onze Algemene Online Leveringsvoorwaarden Klinkende Taal voor de afspraken die we met u maken over onze online-dienstverlening.

Privacy Statement Klinkende Taal Freemium

Zie onze Privacy Statement voor het privacybeleid bezoekers van de freemium versie van klinkendetaal.nl.

Wij mogen deze gebruiksvoorwaarden altijd veranderen of aanvullen.

Als wij deze voorwaarden wezenlijk veranderen, maken wij dit bekend op de website. Je hebt hierna dan maar liefst 2 maanden de tijd om te laten weten als je niet akkoord wilt gaan met de verandering van de voorwaarden.
 1. Ben je het er niet mee eens? Dan moet je jouw account stopzetten. Als je binnen deze 2 maanden niet reageert en onze online producten of diensten toch blijft gebruiken, dan moet je je houden aan de nieuwe versie van deze voorwaarden.